Monday, December 25, 2006

Esperanto


Inteligenta persono lernas la lingvon Esperanto rapide kaj facile. Esperanto estas la moderna, kultura lingvo por la tuta mondo. Simpla, fleksebla, belsona, ?i estas la praktika solvo de la problemo de universala interkompreno. Esperanto meritas vian seriozan konsideron. Lernu la internacian lingvon Esperanto.


Check your translation:


An intelligent person learns the language Esperanto rapidly and easily. Esperanto is the modern, cultural language for the whole world. Simple, flexible, musical, it is the practical solution for the problem of universal mutual understanding. Esperanto deserves your serious consideration. Learn the international language Esperanto.

1 comment:

Anonymous said...

Mi eklernis Esperanton anta? kelkaj monatoj, kaj mi tute kunsentas kun vi.

I began learning Esperanto some months ago, and i completely agree with you.

Koran dankon :-)